Efekty projektu aranżacji pracowni języka polskiego. Sławuta

Prezentacja przedstawia pracę i efekty organizacji sali języka polskiego w sławuckiej Szkole Ogólnokształcącej I-III stopnia, Gimnazjum nr 5. Do szkoły uczęszcza 435 uczniów, z których języka polskiego uczy się 67. Zajęcia prowadzi pani Łarysa Cybula. Przedsięwzięcie jest częścią działania realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja w [...]
Czytaj więcej

Efekty projektu aranżacji pracowni języka polskiego. Szkoła nr 35 Winnica

Winnicka Szkoła Ogólnokształcąca nr 35 nadesłała prezentację efektów aranżacji swojej klasy języka polskiego. W szkole na zajęcia z języka polskiego uczęszczają 53 osoby. Nauczycielką języka polskiego jest pani Ludmiła Martynenko. Przedsięwzięcie jest częścią działania realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu [...]
Czytaj więcej

Efekty projektu z aranżacji pracowni języka polskiego. Niżankowice

Zachęcamy do zapoznania się z aranżacją gabinetu języka polskiego w Szkole Ogólnokształcącej I-III stopnia w Niżankowicach. Zdjęcia uwidoczniają efekty wspólnej pracy podczas tworzenia nowej klasy oraz zajęcia lekcyjne, które w niej już są prowadzone. W szkole kształci się 213 uczniów. Około stu z nich uczęszcza na zajęcia z języka polskiego. [...]
Czytaj więcej

Efekty projektu aranżacji pracowni polonistycznej. Chmielnicki

Zdjęcia prezentują efekty projektu aranżacji gabinetu języka polskiego w chmielnickiej Szkole Ogólnokształcącej I-III stopnia nr 25 im. Ivana Ohijenki.  W szkole język polski jest w klasach V-VIII. Uczy się go ok. 120 uczniów. Nauczycielką jest pani Tetiana Poliszczuk. Przedsięwzięcie jest częścią działania realizowanego przez Fundację Wolność [...]
Czytaj więcej

Efekty projektu aranżacji pracowni polonistycznej. Niżyn

Niżyńska Szkoła Ogólnokształcąca nr 1 przygotowała swoją prezentację aranżacji gabinetu języka polskiego. Na zdjęciach zobaczymy, jak odbywała się „przemiana” zwykłej klasy w klasę przeznaczoną do nauki polskiego. Lekcje języka polskiego są prowadzone przez panią Ałłę Sztepurę w klasach V i VII. Przedsięwzięcie jest częścią działania [...]
Czytaj więcej

Efekty projektu aranżacji pracowni języka polskiego. Szkoła nr 19,Tarnopol (wideo)

Tarnopolska Szkoła Ogólnokształcąca I-III stopnia nr 19 w zrobiła prezentację efektów swojej pracy w formie prezentacji wideo. Zachęcamy do obejrzenia wspólnego dzieła nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców. W szkole język polski poznaje około 60 osób. Lekcje prowadzi pani Oksana Dikalczuk. Przedsięwzięcie jest częścią działania realizowanego [...]
Czytaj więcej

Efekty projektu aranżacji pracowni języka polskiego. Uładówka

W uładóweckiej Szkole Ogólnokształcącej I-II stopnia powstała pracownia polonistyczna. Efekty pracy i sam proces przemiany zobaczymy w zamieszczonej prezentacji. Język polski w szkole poznaje 25 uczniów. Zajęcia są prowadzone od V do VIII klasy. Nauczycielką polskiego jest pani Tetiana Masłowa. Przedsięwzięcie jest częścią działania [...]
Czytaj więcej

Efekty projektu aranżacji pracowni języka polskiego. Szkoła nr 8, Winnica

Zachęcamy do obejrzenia efektów pracy przy aranżacji pracowni polonistycznej oraz działalności śródrocznej prowadzonej w Szkole Ogólnokształcącej I-III stopnia nr 8 w Winnicy. Szkoła liczy prawie 700 uczniów. Języka polskiego uczy się około 170 z nich. Zajęcia są prowadzone od klasy V do XI przez nauczycielkę panią Irynę Tabaczuk. [...]
Czytaj więcej

Efekty projektu aranżacji pracowni języka polskiego. Nowogród Wołyński

Poniżej relacja fotograficzna procesu tworzenia gabinetu języka polskiego w nowogrodzkiej Szkole Ogólnokształcącej I-III stopnia nr 8 . W szkole powstał piękny gabinet języka polskiego. Na lekcje polskiego uczęszcza ponad 150 uczniów od klasy V do IX. Nauczycielką języka jest pani Alina Hubeń. Przedsięwzięcie jest częścią działania [...]
Czytaj więcej

Efekty projektu aranżacji pracowni języka polskiego. Korosteń (wideo)

Uczniowie Szkoły Ogólnokształcącej I-III stopnia nr 5 w Korosteniu efekty aranżacji szkolnej pracowni języka polskiego zaprezentowali w formie wideo. Prezentacja pokazuje zarówno wspólną pracę przy tworzeniu gabinetu, jak i różne momenty z życia szkoły. Język polski w szkole jest prowadzony od III do X klasy. Na zajęcia uczęszcza 150 osób. [...]
Czytaj więcej
Skip to content