Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Łanowic na Ukrainie

Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział Łanowice od wielu już lat angażuje się w polonijne działania i podtrzymywanie tradycji i historii Polski na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej. Chcąc wykorzystać wieloletnie doświadczenie Towarzystwa i znakomite rozeznanie w społeczności lokalnej, w której funkcjonuje, Fundacja Wolność i [...]
Czytaj więcej
Skip to content