Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Łanowic na Ukrainie

Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział Łanowice od wielu już lat angażuje się w polonijne działania i podtrzymywanie tradycji i historii Polski na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej. Chcąc wykorzystać wieloletnie doświadczenie Towarzystwa i znakomite rozeznanie w społeczności lokalnej, w której funkcjonuje, Fundacja Wolność i Demokracja nawiązała współpracę z Towarzystwem przy realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”. Razem z grupą wolontariuszy, pod przewodnictwem pani Marii Jaszczyszyn, Towarzystwo przyznało 21 zapomóg dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Łanowic – dla 14 członków TKPZL, którzy najbardziej potrzebowali pomocy finansowej, zostały przyznane zapomogi pieniężne, z przeznaczeniem na leczenie lub leki, a 7 osób otrzymało specjalnie przygotowane paczki żywnościowe, które zostały dostosowane do ich potrzeb. Wolontariusze wykazali się wielkimi sercami i zaangażowaniem, dzięki czemu pomoc popłynęła do osób, które tej pomocy realnie potrzebowały.

Partner: Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział Łanowice

Liczba osób objętych pomocą: 21 osób starszych, samotnych, ciężko i przewlekle chorych, sierot i rodzin w trudnej sytuacji finansowej

 

 Projekt „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021