Solidarność bez granic – pomoc Polakom ze Lwowa na Ukrainie

W liceum nr 10 im. Św. Marii Magdaleny we Lwowie, jednej z dwóch polskich szkól we Lwowie, w 2021 roku funkcjonowała specjalna komisja charytatywna, która w ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, wyselekcjonowała potrzebującą osobę, której zostało udzielone wsparcie i zapomoga finansowa w celu zakupu leków na kontynuację terapii przeciwnowotworowej. Wolontariusze zaangażowali się w pomoc tej osobie w wypełnieniu wniosku oraz w organizacji zakupu leków.

Partner: Liceum nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie

Liczba osób objętych pomocą: została wypłacona zapomoga specjalna w celu zakupu leków na kontynuację terapii przeciwnowotworowej dla jednej osoby

 

 Projekt „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021