Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Lubomla na Ukrainie

W ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, Fundacja Wolność i Demokracja razem z SKP im. M.K. Ogińskiego w Lubomlu na Wołyniu, podjęła się udzielenia pomocy socjalnej 9 osobom najbardziej potrzebującym. W ramach działania, grupa wolontariuszy (7 osób) zaangażowała się w organizację pomocy dla potrzebujących: zakup leków, paczek socjalnych, dostarczenie tych paczek do osób potrzebujących (głównie osoby starsze i niepełnosprawne). Oprócz tego, została zorganizowana pomoc dla jednej z podopiecznych w celu zakupu aparatu słuchowego – beneficjentka została przewieziona do Polski, gdzie miała możliwość kupna potrzebnego sprzętu. W ramach projektu udzielane było wsparcie socjalne w postaci wręczenia potrzebującym paczek, zawierających niezbędne do funkcjonowania przedmioty (żywność, lekarstwa, środki czystości itd.). Decyzja o przyznaniu zapomogi należała do specjalnie w tym celu powołanych komisji, powołanych przy wszystkich organizacjach, uczestniczących w projekcie.

Partner: Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. M.K. Ogińskiego na Wołyniu w Lubomlu

Liczba osób objętych pomocą: zostały wydane jednorazowe wypłaty dla 9 osób starszych, samotnych i przewlekle chorych. Dodatkowo została wypłacona zapomoga specjalna w celu sfinansowania zakupu aparatu słuchowego dla jednej osoby.

 

 Projekt „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021