Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Krzywego Rogu na Ukrainie

Obecna sytuacja związana z pandemią w dużym stopniu dotyka osoby starsze. Jest to bardzo trudny okres dla seniorów, nie tylko pod względem materialnym ale również psychicznym. Źródłem wiedzy o Polsce i jej tradycjach, w dużej mierze są dla młodych pokoleń właśnie seniorzy, którzy przekazują im swoje doświadczenie życiowe i historie. Wsparcie okazane im w ramach projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, przekazane przez Związek Polaków „Ojczyzna” w Krzywym Rogu, było dla seniorów niezwykle wzruszającym momentem i pokazaniem, że Polska docenia ich wkład w krzewienie historii i kultury.

Partner: Szkoła popołudniowa języka i kultury polskiej przy Związku Polaków Ojczyzna, Krzywy Róg

Liczba osób objętych pomocą: 3 osoby starsze i samotne (osoby obarczone chorobami)

 

 Projekt „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021