Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych zostaje przełożony na 15 sierpnia 2021 roku.

Z uwagi na pandemię koronawirusa oraz obowiązujące regulacje prawne Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych zostaje przełożony na 15 sierpnia 2021 roku.
Jak wiecie, Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych był zaplanowany na 16 maja. Jednak brak możliwości organizacji biegu w pierwotnym terminie zmusił nas do przełożenia biegu na 15 sierpnia.
W związku z tym, zawodnicy, którzy już zapisali się na bieg (dotyczy biegu w Warszawie), automatycznie otrzymują prawo startu w nowym terminie – 15 sierpnia.
Dziękujemy za wyrozumiałość i do zobaczenia na starcie!
Wiemy i rozumiemy, że wielu z Was ma wątpliwości i pytania związane z przeniesieniem daty biegu na 15 sierpnia, więc postanowiliśmy przybliżyć Wam powody naszej decyzji.
➡ Dotyczyła ona bowiem nie tylko biegu w Warszawie, ale także biegów lokalnych. Niestety większość organizatorów lokalnych nie otrzymała zgody na wynajem obiektów potrzebnych do organizacji biegu. Z organizacji w terminie majowym musiało zrezygnować wielu inicjatorów biegów dużych i średnich, a jeśli organizatorami były szkoły – zdalne nauczanie również wielu z nim przeszkodziło w realizacji projektu.
➡ Co ważne, dostaliśmy też wiele sugestii od biegaczy z prośbami, aby nie łączyć realizacji biegu z okresem szczepień, gdyż wiele osób celowo alienuje się w tym czasie z wydarzeń społecznych, by naturalnie zminimalizować ryzyko zachorowania. Takie zachowawcze postawy wpływały też na frekwencję. Najważniejszym powodem przesunięcia była nasza wspólna troska o Wasze bezpieczeństwo, którym przy wysokiej skali zakażeń ryzykować nie możemy.
➡ Rozważaliśmy różne opcje nowego terminu, szeroko je konsultując i sugerując się opiniami organizatorów lokalnych. Słuszne uwagi o tym, iż termin czerwcowy nie gwarantuje niezbędnej do realizacji biegu minimalizacji obostrzeń spowodowały jego odrzucenie. Termin wrześniowy nie spotkał się z kolei aprobatą większości organizatorów lokalnych jako niepewny i zbyt odległy, a wielu regionach zaplanowano już eventy związane z obchodami licznych wydarzeń wrześniowych. Termin ten też nie został też zaakceptowany przez Mecenasów i Partnerów projektu Tropem Wilczym.
➡ Najlepszym rozwiązaniem było połączenie Tropem Wilczym z wydarzeniem tematycznie bliskim, angażującym lokalne środowiska. 15 sierpnia jest właśnie takim dniem. Bieg może być elementem obchodów Święta Wojska Polskiego, a pomocną w organizacji tego dnia może być współpraca z lokalnymi garnizonami. Święto Wyklętych jest świętem polskiego wojska, bohaterów noszących polski mundur – dla wielu z Państwa połączenie świętowania dwóch wydarzeń w jednym dniu jest sporym ułatwieniem. Święto Niezłomnych bohaterów naturalnie wplata się również w uroczystości dożynkowe i daje szansę na piękne podkreślenie znaczenia ofiary bohaterów walczących o wolną polska ziemię – dziś tak obficie opłacającą swoimi płodami. Dla wielu z Państwa połączenie biegu ze świętem Maryjnym jakie mamy 15 sierpnia będzie też okazją do podkreślenia znaczenia Maryi jako wybranej przez Niezłomnych patronki ich cnót, wielu z nich nosiło zawsze przy sobie właśnie Maryjne ryngrafy.
Liczymy na zrozumienie i wierzymy, że uda nam się spotkać na starcie 15 sierpnia w całej Polsce (i nie tylko!).

Czytaj więcej : Tropem Wilczym