Uczestnicy projektu “Opowiedz mi o Polsce – moja bajka” w Warszawie

26 czerwca do Warszawy przyjechała grupa 27 uczestników projektu “Opowiedz mi o Polsce – moja bajka“. 

Młodzież z Browarów (Ukraina), Brześcia (Białoruś) i Strachówki (Polska) przyjechała na projekt, podczas którego zostaną przeprowadzone warsztaty z tworzenia scenariuszy bajek, poprawnego tworzenia i edycji tekstów, tworzenia scenografii teatralnej, z podstaw montażu filmowego. Efektem prac w grupach, będą filmy animowane oraz przedstawienia teatru kukiełkowego, z ręcznie wykonanymi lalkami. Projekt da uczestnikom wiedzę na temat konstrukcji tekstów wydawniczych, poprawnego formułowania myśli, podstaw montażu filmowego, montażu dźwięku, tworzenia scenografii teatralnej i rozwinięcie umiejętności wystąpień publicznych oraz integrację z młodzieżą z Polski.


Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku