Opowiem Ci o Polsce – moja bajka

Projekt „Opowiem Ci o Polsce – moja bajka”, skierowany jest do dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia mieszkającej na Ukrainie i Białorusi oraz grupy z Polski.

Projekt ma na celu zwiększenie świadomości historycznej i podniesienie poziomu wiedzy o historii i kulturze Polski wśród młodych przedstawicieli środowiska polskiego na Ukrainie i Białorusi, pogłębienie u nich znajomości języka polskiego oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat konstrukcji tekstów wydawniczych, poprawnego formułowania myśli, podstaw montażu filmowego, montażu dźwięku, tworzenia scenografii teatralnej, rozwinięcie umiejętności wystąpień publicznych, a także integrację z młodzieżą z Polski.
Projekt zakłada dziewięciodniowy pobyt w Polsce 27 osób z Ukrainy, Białorusi i Polski (9 osób z każdego kraju – zostaną wyłonione trzy organizacje, które wyślą na warsztaty grupę młodzieży), podczas którego zostaną przeprowadzone warsztaty z tworzenia scenariuszy bajek, poprawnego pisania i edycji tekstów, tworzenia scenografii teatralnej oraz z podstaw montażu filmowego. Efektem pracy w grupach będą filmy animowane i przedstawienia teatru kukiełkowego, z ręcznie wykonanymi lalkami. Warunkiem przystąpienia do projektu będzie wstępne przygotowanie dwóch scenariuszy bajek, opartych na historii lub/i kulturze Polski, do przedstawienia teatralnego oraz filmu animowanego.
Opracowane przez uczestników prace zostaną zaprezentowane: w przypadku filmu – na jednym z festiwali filmów animowanych w Polsce, w przypadku przedstawienia teatralnego – przed szeroką widownią (np. w centrum kultury miasta, w którym odbywać się będzie projekt).
Znajomość własnej historii i kultury jest niezwykle ważna w budowaniu narodowej tożsamości i poczuciu przynależności do ojczyzny oraz kształtowaniu postaw patriotycznych. Projekt ma za zadanie rozbudzić i rozwinąć w uczestnikach poczucie przynależności do Polski oraz wyposażyć ich w umiejętności, które w przyszłości mogą zaprocentować lepszym startem na rynku pracy, zainspirować do poszukiwania i rozwijania swoich pasji oraz wzmocnić ich pozycję w środowisku polonijnym w miejscu zamieszkania. Jednocześnie wiedząc, że nauka jest dla młodzieży często trudna i nużąca, proponujemy bardzo atrakcyjną formę zajęć nauki poprzez zabawę, współpracę i tworzenie własnej bajki.


Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku