Uczniowie Polskiego Stowarzyszenia Kulturalne Misericordia e.V. na egzaminie TELC

EGZAMIN TELC B1-B2 Szkoła 26.06.2019

Od sierpnia 2013 r. telc GmbH oferuje egzamin z języka polskiego dla uczniów, którzy  chcą uzyskać poświadczenie swoich kompetencji języka ojczystego w Niemczech. W Polsce egzamin telc Język polski B1-B2 Szkoła cieszy się dużym uznaniem i jest stosowany jako wymóg dopuszczający o ubieganie się o przyjęcie na studia dla studentów z zagranicy.

W tym roku, 26 czerwca, 7-osobowa grupa naszych najstarszych uczniów, którzy pilnie przygotowywali się przez cały rok pod opieką p.Elżbiety Reszki-Rybickiej, zdecydowała się przystąpić do egzaminu i wszyscy osiągnęli wynik pozytywny. Jesteśmy bardzo dumni z naszych debiutantów i mamy nadzieję, że ich osiągnięcia będą motywacją dla ich młodszych kolegów i koleżanek w przyszłych latach. Już dziś inne placówki polskie z okolicy chcą iść za naszym przykładem i tworzyć grupy młodzieżowe, przygotowując je do zdobycia certyfikatu z języka polskiego.

Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w ramach realizacji projektu “Pod znakiem białego orła. Wspomaganie i rozwijanie szkolnictwa polonijnego w Niemczech”.