Uczniowie szkół lwowskich wzięli udział w lekcji żywej historii on-line z okazji obchodów  230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maj

11 września Fundacja Wolność i Demokracja rozpoczęła realizacje on-line lekcji „żywej historii”  z okazji obchodów  230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja skierowanych do uczniów szkół polonijnych na całym świecie.

Lekcja rozpoczęła się punktualnie o godzinie 9.00. W ramach wprowadzenia do tematu przeprowadzono zabawę polegającą na wcieleniu się w rolę redaktorów ówczesnej gazety, których zadaniem jest opracowanie leadów artykułów dotyczących najważniejszych europejskich i ogólnoświatowych wydarzeń końca XVIII wieku. Nagłówki tworzone były w otwartym pliku w arkuszach Google. Następnie przedstawiono sytuację I Rzeczpospolitej w okresie poprzedzającym Sejm Wielki. Uczestnicy wypowiadali się na temat tego, co negatywnego i pozytywnego słyszeli na temat kraju (w formie plotek). Przeanalizowano także dokładnie, z wykorzystaniem mapy, sytuację międzynarodową. W kolejnej części omówiono najważniejsze reformy sejmu, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. aukcji wojska. W tym momencie zaprezentowano sylwetkę żołnierza Rzeczpospolitej z końca XVIII w. – jego mundur, oporządzenie i broń. Zaprezentowano też taktykę walki za pomocą kilku wybranych filmików na Youtube. W części poświęconej pracom nad Konstytucją 3 Maja uczestnicy wcielili się w role osób przygotowujących jej ostateczne brzmienie. W tym celu wykorzystano narzędzie Quiziz, za pomocą którego uczniowie mogli głosować nad poszczególnymi artykułami konstytucji. Następnie ich wybory omawiano. Przedstawiając dzieje uchwalenia konstytucji przytoczono zapiski źródłowe relacjonujące dzień 3 maja. W ostatniej części zaprezentowano przebieg wojny w obronie Konstytucji. Uczestnicy wykazali się aktywnością, uczestniczyli w przygotowanych aktywnościach, zadawali pytania.

Zapisz szkołę już dziś:

Publikujemy Państwu relacje uczestników pierwszej lekcji i zapraszamy do udziału w projekcie

W imieniu nauczycieli, słuchaczy Kursu języka polskiego przy Parafii św. Antoniego oraz uczniów Szkoły Średniej nr 24 im.M.Konopnickiej we Lwowie pragnę serdecznie podziękować Fundacji Wolność i Demokracja za zaproszenie do udziału w on-line lekcji „żywej historii”  z okazji obchodów  230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Cieszę się, że byliśmy pierwszą grupą uczestników cyklu 20 lekcji. Była to wspaniała lekcja na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2021/2022.

Lektorzy historycy Łukasz Wrona i Tomasz Żurawski przybliżyli  nam epokę, okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja, działalność Sejmu Czteroletniego, postacie twórców oraz znaczenie uchwalenia Konstytucji 3 Maja dla Narodu Polskiego. Edukatorzy zaprezentowali kopie strojów, rekwizytów i broni użytkowanych w czasach stanisławowskich. Ta lekcja żywej historii  przypomina nam wysiłki patriotów, którzy podjęli  się trudnego zadania reformy ówczesnego państwa polskiego, chylącego się ku upadkowi, dostarcza wiele wzorów do naśladowania, daje przykłady zachowań patriotycznych.  

Na Pani ręce składamy serdeczne podziękowania Fundacji Wolność i Demokracja za trudy organizacji, a lektorom – za wspaniały materiał dydaktyczny, przygotowanie i treści  merytoryczne oraz świetne prowadzenie lekcji.

Weronika Apriłaszwili

 

Lekcje żywej historii są realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach  projektu  “DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja”.  Działanie  “Uroczyste obchody 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w 40 placówkach oświatowych na całym świecie”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021”