Uczniowie Szkoły Sobotniej przy ZPU Oddział w Sławucie oddali hołd wybitnym Polakom

Mamy za obowiązek pamiętać i szanować nie tylko pamięć o naszych najbliższych, którzy odeszli, lecz także o postaciach wybitnych, którzy odegrali istotną rolę w naszej historii.

W roku 2021 Pani Prezes Sławuckiego Związku Polaków Julia Opanasiuk i Larysa Cybula razem z uczniami Szkoły Sobotniej przy ZPU Oddział w Sławucie oddali hołd wybitnym Polakom, związanym z dziejami historycznymi Sławutczyzny.

Naszą wycieczkę zaczęliśmy od kościoła pod wezwaniem św. Doroty w Sławucie, który niebawem będzie obchodzić swój 200-letni jubileusz. Uczniowie i ich rodzice wysłuchali krótką historię kościoła, złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą pamiątkową poświęconą 100. rocznicy śmierci ostatniego z rządzących w Sławucie Sanguszków Romanowi Damianowi Sanguszce.

Dalej weszliśmy do kaplicy, gdzie zatrzymaliśmy obok informacji poświęconej śp. Księdzowi Kanonikowi Waleremu Gromadzkiemu – „Apostołowi Syberii”, który zmarł w Sławucie i został pochowany w pobliżu kościoła św. Doroty. Po czym młodzież złożyła kwiaty i zapaliła znicze na mogile śp. Księdza Kanonika Walerego Gromadzkiego.

Idąc przez park, założony przez księżniczkę Barbarę Urszulę z Duninych Sanguszkównę doszliśmy do pomnika, który był postawiony w 100. Rocznicę śmierci księcia R.D. Sanguszki. Ten pomnik stoi prawie w tym samym miejscu, gdzie 1 listopada 1917 roku był zamordowany 85-letni książę Roman Sanguszko przez zbolszewizowanych żołnierzy 264. Pułku Zapasowego armii carskiej.

Naszą wycieczkę skończyliśmy na zabytkowym Polskim cmentarzu w Sławucie, który ma status pamiątki historycznej. Oprócz starych nagrobków mamy na tym cmentarzu mogiły dziewięciu żołnierzy, walczących i poległych w wojnie polsko-bolszewickiej w roku 1920.

Bez żadnych wątpliwości naszą sprawą honorową jest zachowanie i przekazanie historii naszej młodzieży, żeby te postaci i dzieje nie były zapomniane.

Projekt „Biało-czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i
Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Larysa Cybula, ZPU, Oddział w Sławucie, 1 listopada 2021 r.