Uczniowie z Odessy wzięli udział w lekcji żywej historii on-line z okazji obchodów 400-lecia wiktorii chocimskiej

Uczniowie ze szkoły sobotnio-niedzielnej przy Związku Polaków na Ukrainie Oddziału im. A. Mickiewicza w Odessie 31 października uczestniczyli w on-line lekcji “U boku Chodkiewicza” z okazji obchodów 400. rocznicy Bitwy Chocimskiej

Na początku spotkania uczestnicy zostali zapoznani z sytuacją panującą w Rzeczpospolitej na początku XVII wieku, szczególnie kwestią pogarszających się relacji z Imperium Osmańskim. Omówiono działania Tatarów i Kozaków, które przyczyniły się do wybuchu wojny. Omówione zostały działania, jakie podjął w 1620 roku hetman Żółkiewski, a także sytuację, w jakiej znalazła się Rzeczpospolita i jej armia po śmieci hetmana pod Cecorą. Podczas opisu przygotowań do kolejnego starcia, omówiono poszczególne formacje wchodzące w skład wojsk Rzeczpospolitej (na czele z husarią), a także rodzaje wojsk Turcji i jej sojuszników. Następnym punktem była opowieść o samych działaniach zbrojnych pod Chocimiem – przygotowaniem fortyfikacji, pracach oblężniczych, szturmach, działaniach szpiegów, a także nocnych wypadach Kozaków. Zwrócono uwagę na pogarszającą się sytuację aprowizacyjną obu armii, która doprowadziła do rozpoczęcia negocjacji. Przybliżono sylwetki dyplomatów, którzy je prowadzili, a także ostateczny kształt traktatu kończącego wojnę. Zakończeniem spotkania, było przedstawienie odwołań do bitwy pod Chocimiem w kulturze i sztuce. W lekcji uczestniczyło 35 uczniów.

Lekcje żywej historii są realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach  projektu  “Pod chorągwią Rzeczypospolitej w 400- lecie chocimskiej wiktorii”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu “Polonia i Polacy za Granicą 2021”.