Młodzież z Chmielnickiego uczestniczyła w on-line lekcji „U BOKU CHODKIEWICZA”

Mł0dzież z Polskiej szkoły sobotnio-niedzielnej przy Chmielnickim Obwodowym Oddziale Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie 31 października uczestniczyła w on-line lekcji “U boku Chodkiewicza” z okazji obchodów 400. rocznicy Bitwy Chocimskiej

Na początku spotkania omówiony został system władzy w Rzeczpospolitej, wraz z wolną elekcją i kompetencjami sejmu. Zwrócono uwagę na pogarszające się relacje Polski i Turcji, a także ich przyczyny. Następnie omówiono wydarzenia z Mołdawii z roku 1620. Scharakteryzowane zostały jednostki piechoty i jazdy, wchodzące w skład armii koronnej i litewskiej, wojska kozackiego a także armii osmańskiej. Przedstawione zostały najważniejsze wydarzenia spod Chocimia – szturmy, ostrzał artyleryjski, działania jazdy Rzeczpospolitej na przedpolach ufortyfikowanego obozu i nocne rajdy Kozaków. Przybliżono sylwetki dowódców obu stron, a także dyplomatów, których akcja doprowadziła do zakończenia bitwy. Na koniec omówiono znaczenie starcia pod Chocimiem dla sytuacji Rzeczpospolitej, a także całej Europy.  W lekcji uczestniczyło 26 uczniów. 

Lekcje żywej historii są realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach  projektu  “Pod chorągwią Rzeczypospolitej w 400- lecie chocimskiej wiktorii”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu “Polonia i Polacy za Granicą 2021”.