Uczniowie Polonijnego uniwersytetu m. Jaworowa zrealizowali grę terenowa we Lwowie

Niesamowite przygody czekały na uczniów naszego Polonijnego uniwersytetu podczas wycieczki do Lwowa tego piątku.
Po pierwsze, GRA TERENOWA, w której brały udział dwie drużyny starszych klas. Przygotowane przez nauczycieli dwie trasy poświęcone były Stanisławowi Lemowi i Helenie Modrzejewskiej. Dzieci szukały QR-kodów, rozwiązywały zadania i wpisywały je na kluczach. Na końcu trasy czekały na nich krzyżówki. W ich rozwiązaniu – kolejni wybitni Polacy-przedstawiciele lwowskiej szkoły matematycznej: Stefan Banach i Wawrzyniec Żmurko (urodzony w Jaworowie!)
Obaj pochowani są na Cmentarzu Łyczakowskim. Więc następnym punktem wycieczki naturalnie była słynna nekropolia lwowska.
Byliśmy przy grobie Gabrieli Zapolskiej i Marii Konopnickiej, Stefana Banacha i Juliana Ordona, oddaliśmy hołd poległym na Cmentarzu Orląt Lwowskich.
Przyjemną niespodzianką dla zwycięzców gry terenowej były książki Stanisława Lema, które przybyły w tym samym dniu z Warszawy dzięki naszej absolwentce Zosi Telehej.
Projekt “Biało-czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.
Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021.

Autor: Lilia Grafińska

dyrektor polskiej sobotniej szkoły w Jaworowie

Zdjęcia : Eugeniusz Grafiński