Uczniowie Szkoły Sobotnio-niedzielnej im. J. Jakubowskiej przy PSKO im. Juliusza Lublińskiego przenieśli się do wieku pary i pieniądza.

 

W bardzo ładnym mieście Nowogród -Wołyński odbyła się wystawa i gra ekonomiczna o wybitnych Polakach, którzy swoją działalnością wpłynęli na gospodarkę i przemiany społeczne. Razem z młodzieżą Szkoły Sobotnio-niedzielnej im. J. Jakubowskiej  przy Polskim Stowarzyszeniu  Kulturalno-Oświatowym im. Juliusza Lublińskiego przenieśliśmy się do ХІХ wieku –  wieku pary i pieniądza!

Uczniowie uczestniczyli w projekcie edukacyjnym «Wielcy Polacy dla Polski i Świata», który ma na celu promowanie historii Polski, osiągnięć polskich przedsiębiorców, naukowców i działaczy społecznych, a także kształtowanie przedsiębiorczości u młodzieży szkolnej. Starsza młodzież zainteresowała się postacią Jana Tadeusza Lubomirskiego, który urodziła się w Stanisławowie i jest twórcą Banku Handlowego. Imponowało młodzieży to, że zdobył dobre wykształcenie we Francji i w Anglii, a po powrocie do kraju działał przede wszystkim w branży finansowej, ale też dużo czasu i pieniędzy poświęcił ubogim. Jako prezes Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego otwierał bezpłatne czytelnie, uruchomił kilka szkół wieczorowych dl rzemieślników i czeladników, gdzie uczono ich czytać i pisać. Napisał kilka książek o historii gospodarczej ziem polskich oraz był współautorem Encyklopedii Rolniczej. Dla młodzieży właśnie ta jego działalność miała ważne znaczenie, ponieważ  jak powiedzieli – jeśli człowiek przeznacza pieniądze na dobroczynność, to można mu wierzyć we wszystkim.

Projekt “Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie”

jest realizowany w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonia i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Grę przeprowadziła trener Maria Kozyrska – Mazur

Zdjęcia : Aleks Mazur