Uczniowie z Marjanowki i Nowogradu Wołyńskiego na lekcji żywej historii z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uczniowie z Marjanowskiego Związku Polaków na Ukrainie i Stowarzyszenia “Polonia Zwiagielszczyzny” w Nowograd Wołyńsku 12 października 2021 uczestniczyli w on-line lekcji „żywej historii” „VIVAT MAJ”  z okazji obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

Spotkanie rozpoczęło się od dyskusji na temat świata II połowy XIX wieku, co pozwoliło ocenić poziom wiedzy uczestników na temat epoki. Omówiono wynalazki, które powstały w tym okresie, aspekty kultury, sztuki, ale także najważniejsze wydarzenia polityczne, jakie miały miejsce w tym czasie oraz ich wpływ na sytuację w Rzeczpospolitej.
Następnie nastąpiło omówienie sytuacji politycznej i gospodarczej w naszym kraju. Zwrócono uwagę na okoliczności, które mogły budzić niepokój, ale także te, które pozwalały mieć nadzieję, że kraj uda się ocalić od zagłady.
Zaprezentowane zostały sylwetki przedstawicieli poszczególnych stronnictw politycznych, zarówno zwolenników, jak i przeciwników reform. Omówiony został system polityczny istniejący w Rzeczpospolitej, wraz z jego wadami. Następnie rozpoczęła się opowieść o działaniu Sejmu Wielkiego, wraz z koncepcjami reform, które zostały poddane pod obrady i głosowanie.
Następnie omówione zostały prace nad samą Konstytucją, Zaprezentowano jej zwolenników, twórców ale także i przeciwników. Opisany został proces uchwalania Ustawy Rządowej a także jej główne postanowienia.
Drugą część spotkania stanowiło omówienie militarnych aspektów ostatnich lat istnienia Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Scharakteryzowane zostały poszczególne formacje wchodzące w skład armii oraz plany zwiększenia jej liczebności.  Na koniec omówione zostały działania wojenne ostatniej wojny Rzeczpospolitej, czyli wojny w obronie Konstytucji w roku 1792. Lekcję przeprowadzili Łukasz Wrona i Tomasz Żurawski, uczestniczyło w niej 53 uczniów.

Lekcje żywej historii są realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach  projektu  “DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja”.  Działanie  “Uroczyste obchody 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w 40 placówkach oświatowych na całym świecie”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021”