Lekcje “żywej historii” o Konstytucji 3 maja odbyły się w Żytomierzu i Nowogród Wołyńsku

Dzieci ze Szkoły Wiedzy o Polsce w Żytomierzu oraz Polskiej Szkółki Sobotniej im. J. Jakubowskiej w Nowogród Wołyńsku
18 września 2021 odbyli spotkanie
poświęcone omówieniu etapów tworzenia Konstytucji 3 maja.

Początkiem spotkania było przedstawienie sytuacji politycznej panującej w Rzeczpospolitej w końcówce XVIII wieku i porównanie jej z sytuacją panującą w innych krajach Europy i świata. Odniesiono się do wydarzeń z niedalekiej przeszłości, które wpływały na ówczesny stan państwa. Zwrócono uwagę na powiązanie ówczesnej sytuacji z wydarzeniami Konfederacji Barskiej oraz przeprowadzeniem przez państwa ościenne I rozbioru Polski. Następnie skupiono się na aspektach negatywnych i pozytywnych życia w Rzeczpospolitej. Uwaga słuchaczy została zwrócona, na liczne grono osób w państwie, które nie zgadzały się z istniejącą sytuacją i były gotowe podjąć się reform. To doprowadziło narrację do rozpoczęcia obrad Sejmu Wielkiego. Omówiono sposób zabezpieczenia obrad przed zerwaniem zgodnie z zasadą liberum veto i koncepcje nowych uregulowań prawnych, jakie pojawiły się w czasie obrad. Zwieńczeniem tej części spotkania, było omówienie poszczególnych zapisów, jakie znalazły się w Konstytucji 3 Maja. Ważnym z postanowień Sejmu Wielkiego było zwiększenie liczebności armii. Podczas spotkania omówiony został sposób prowadzenia wojen w epoce, formacje wchodzące w skład armii oraz ich cechy charakterystyczne, a także działania wojenne 1792 r. Spotkanie zakończyło się nawiązaniem do wydarzeń, które miały nastąpić w niedalekiej przyszłości, tj. Powstania Kościuszkowskiego i Wojen Napoleońskich. W spotkaniu wzięło udział 32 uczniów. Spotkanie poprowadził Łukasz Wrona i Tomasz Żurawski.

Lekcje żywej historii są realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach  projektu  “DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja”.  Działanie  “Uroczyste obchody 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w 40 placówkach oświatowych na całym świecie”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021”