Uczniowie ze Starej Krasnoszory na Ukrainie na lekcjach poświęconych 400-leciu wiktorii chocimskiej

W Polskiej Szkole Sobotnio-Niedzielnej Starokrasnoszorskiego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Jana Pawła II  odbyły się  lekcje poświęcone  400. rocznicy bitwy pod Chocimiem. Nasi uczniowie na podstawie teczek edukacyjnych „Bitwa pod Chocimiem” przygotowanych przez polskich historyków i wydanych przez Fundację Wolność i Demokracja dowiedzieli się, jak w tej bitwie wojska Rzeczypospolitej pokonały przeważające siły Imperium Osmańskiego i zagwarantowały sobie pokój na blisko 50 lat.
Siły Rzeczypospolitej składały się z Polaków, Litwinów i Kozaków zaporoskich. Więc wydarzenie to jest powodem naszej wspólnej dumy.
Uczniowie zapamiętali wiele ciekawych informacji o hetmanie wielkim litewskim Janie Karolu Chodkiewiczu, sułtanie tureckim Osmanie II, hetmanie Kozaków Piotrze Sahajdacznym. Przysłane materiały stały się inspiracją do głębszego poznania tematu. Uczniowie, pracując w grupach, przygotowali prezentację dotyczącą wydarzeń związanych z bitwą pod Chocimiem w 1621 roku.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Presa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
Projekt „Biało-czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie” realizowany jest przez Fundację Wolność i Demokracja.