Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Równem.

 

Obchody Narodowego Święta Dnia Konstytucji 3 Maja odbyły się 6 maja 2018r. w Domu parafialnym Kościoła św. ap. Piotra i Pawła w Równem.

Na początku odśpiewano uroczyście hymny narodowe Polski i Ukrainy. Uroczystość otworzył Władysław Bagiński, prezes Towarzystwa, który przywitał obecnych na uroczystości, panią Annę Babiak-Owad i pana Pawła Owada, wicekonsulów Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej w Łucku, księdza Krzysztofa Orlickiego, wikariusza parafii św. ap. Piotra i Pawła, gości i licznie zgromadzonych członków Towarzystwa a także podziękował obecnym za kontynuowanie pięknej tradycji uroczystości trzeciomajowych.

Uczniowie szkoły sobotnio-niedzielnej języka polskiego, działającej przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Równem im.Wł.St.Reymonta, pod opieką pani Elżbiety Piotrowskiej, nauczycielki j.p. skierowanej przez ORPEG,  przygotowali piękny program słowno-muzyczny, w którym opowiedzieli, jak doszło do uchwalenia Ustawy Rządowej  i przedstawili najważniejsze postanowienia konstytucji, podkreślając jej znaczenie dla narodu polskiego. Program wzbogacony został o pieśni i wiersze związane tematycznie z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Obchody trzeciomajowe w Równem zostały uwieńczone koncertem z okazji Święta Narodowego 3 Maja. W programie wziął udział zespół artystyczny „Wesoły Wieczór” pod kierownictwem Swietłany Gemberg, zespół młodzieżowy „Faustyna”, którym kieruje Andżelika Fedorowa, zespół wokalno-instrumentalny „Przyjaźń”, pod kierownictwem Michała Nazarenko, dziecięce trio bandurzystek „Tęcza”. W programie koncertu zabrzmiały pieśni patriotyczne. Następnie zabrała głos wicekonsul Konsulatu RP w Łucku, pani Anna Babiak-Owad, jeszcze raz podkreślając rolę Konstytucji 3 Maja dla państwowości polskiej,  podziękowała za przygotowanie uroczystości,  wręczyła wszystkim uczniom, biorącym udział w uroczystości książkowe prezenty.

Po części oficjalnej na terenie przykościelnym odbyła się nieoficjalna część uroczystości: ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek.

Wydarzenie zostało zrealizowane i współfinansowane w ramach programu sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą poprzez projekt naszej Fundacji „Projekt Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie”.

foto: archiwum własne