Obchody Święta Trzeciego Maja w Połtawie

3 maja w siedzibie połtawskiej “Polonii” odbyły się Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja.  W części oficjalnej zostały przedstawione prezentacje o Konstytucji 3 maja, a potem odbył się “Biało- czerwony” konkurs, w którym dwie drużyny – biała i czerwona musiały wykazać się wiedzą o Polsce z różnych kategorii. Wszyscy jego uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe.

Spotkanie miało uroczysty charakter, a konkursowi towarzyszyły emocje i dobra zabawa.

Wydarzenie zostało zrealizowane i współfinansowane w ramach programu sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą poprzez projekt naszej Fundacji „Projekt Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie”.

foto: archiwum własne