Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Kulturalno-Oświatowym Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej w Połonnem.

?? Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego attaché konsularny Adrian Browarczyk wręczył świadectwa ukończenia szkoły oraz wyróżnienia i nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce 21 absolwentom Kulturalno-Oświatowego Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej w Połonnem (obwód chmielnicki). W uroczystości wzięli udział dyrektor połońskiego Centrum Tetiana Sosun, ekspert Wydziału Oświaty, Młodzieży i Sportu Połońskiej Rady Miejskiej Maryna Haponiuk, dyrektor Połońskiego Gimnazjum Ihor Bondar, przedstawiciele duchowieństwa, rodzice oraz uczniowie Centrum.
Kulturalno-Oświatowe Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej w Połonnem działa od 2009 r. W każdą sobotę uczniowie pobierają lekcje języka polskiego, literatury polskiej, historii i geografii Polski, polskiej kultury muzycznej i tańca. Obecnie w Centrum pracuje 6 pedagogów, a na zajęcia uczęszcza 157 uczniów ze wszystkich szkół Połonnego i 6 okolicznych miejscowości. Centrum działa przy Połońskim Gimnazjum.
Uczniowie Kulturalno-Oświatowego Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej w Połonnem odnoszą sukcesy w lokalnych i międzynarodowych konkursach polonijnych – na uwagę zasługują wybitne wyniki osiągane w Olimpiadzie Historii Polski dla Polonii i Polaków Za Granicą / Fundacja Wolność i Demokracja (4 finalistów i 3 półfinalistów od 2017 r.).
Zdjęcia: Aleksander Karnauch
Kulturalno-Oświatowego Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej w Połonnem jest wspierana przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu ” Biało-czerwone ABC.”
 Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.