Uroczystości w Nowogradzie Wołyńskim z okazji 101. rocznicy bitwy 1. Kompanii 13. Batalionu Saperów pod wsią Susły

27 czerwca w Nowogrodzie Wołyńskim oraz w jego okolicach odbyły się uroczystości z okazji 101. rocznicy bitwy 1. Kompanii 13. Batalionu Saperów pod wsią Susły. Uroczystościom towarzyszyły też inne wydarzenia….
W muzeum Krajoznawczym m. Nowogrodu Wołyńskiego odbyło się uroczyste otwarcie wystawy obrazów żytomierskiego malarza Jurija Dubinina, które są wykonane na zamówienie Polskiego Centrum Medialnego „Jagiellonia”. Projekt finansowany ze środków Konsulatu Generalnego RP w Winnicy. Ekspozycja poświęcona została zapomnianej historii Żytomierza
Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.  Projekt „Biało-Czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Autor : Wiktoria Szewczenko