Biało-czerwone lato w Berdiańsku

27 czerwca w ogrodach Uniwersytetu Zarządzania i Biznesu odbył się doroczny piknik polonijny. Tym razem nieformalne spotkanie członków Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” było połączone z uroczystościami wręczenia certyfikatów ukończenia roku szkolnego 2020/2021.

– Był to trudny okres i dla nauczycieli, prowadzących zajęcia w ramach działalności Ośrodka Nauki Języka Polskiego dla Dzieci i Młodzieży, i dla uczniów. Ze względu na ograniczenia epidemiczne musieliśmy opanować tak zwane mieszane metody nauczania – oczne i zdalne. Trzeba było wprowadzać zmiany do programów i szukać nowe materiały dydaktyczne. W tej sytuacji pomocną okazała się wieloletnia współpraca z Fundacją Wolność i Demokracja, od lat realizująca projekt „Biało-czerwone ABC” – powiedziała nauczycielka języka polskiego Natalia Kaczur.

Tutaj warto wspomnieć, że od dwóch lat miejscowi nauczyciele pracują nad stworzeniem Polonijnego Centrum Zdalnego Nauczania, wspieranego przez MSZ RP i Konsulat Generalny RP w Charkowie.

Podczas pikniku polonijnego członkowie Polonijnego Koła Lekarzy zorganizowali konsultacje medyczne dla osób starszych. Także zostały rozdane leki, zakupione dzięki pomocy ze strony Polskiego Zespołu Humanitarnego.

Miejscowym wolontariuszom z organizacji „Atlanty” zostały przekazane z miasta partnerskiego Bielska-Białej środki opatrunkowe.

Pomimo śpiewów, tańców, recytacji wierszy polskich klasyków i poczęstunku pączkami, uczestnicy spotkania na plenerze rozwinęli biało-czerwoną flagę narodową i odśpiewali hymn Polaków za granicą „Rotę”.

Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” jest wspierana przez Fundację Wolność  i Demokracja w ramach projektu  „Biało-Czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie”.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2021”.

źródło: https://polonia.org.ua/bialo-czerwone-lato-w-berdiansku.html