Uroczystości związane z obchodami 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja odbyły się w Złoczowie

W dniu 9 maja w Złoczowie odbyły się uroczystości związane z 230 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Obchody rozpoczęły się mszą w intencji Ojczyzny w kościele WNMP. Mszę celebrował ks. Włodzimierz Krywecki.

Dalszy ciąg obchodów odbył się w Domu Parafialnym przy kościele WNMP. W uroczystości wzięli udział członkowie towarzystwa, uczniowie Sobotniej Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Złoczowie oraz zaproszeni goście na czele z konsulem RP we Lwowie Małgorzatą Siekierzyńską, księdzem proboszczem miejscowej parafii Michałem Hołdowiczem, prezesem Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Emilem Legowiczem oraz siostrami zakonnymi pełniącymi posługę w Złoczowie.

Akademię zainaugurowało przemówienie pani prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Haliny Stojanowskiej, która w skrócie przybliżyła znaczenie obchodzonej uroczystości. Dzieci uczęszczające do Polskiej Sobotniej Szkoły zaprezentowały inscenizację słowno-muzyczną przygotowaną przez nauczycielkę Bożenę Majewską poświęconą 230 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Całość uroczystości uświetnił występ chórów działających przy towarzystwie pod kierunkiem pani Luby Muryn.  Po zakończeniu uroczystości wszyscy uczestnicy obchodów udali się na  poczęstunek.

Działanie realizowane w ramach projektu „Biało-Czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie”.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2021”.

Autor: Prezes TKPZZ im. ks. bp Jana Cieńskiego

Halina Stojanowska