V Międzynarodowy festiwal ukraińsko- polskiej kultury w Łanowicach “Razem jak rodzina”

We wsi Łanowice 19.09.2020r. lwowskim obwodzie, odbył się V Międzynarodowy festiwal ukraińsko- polskiej kultury w Łanowicach “Razem jak rodzina”. W tym roku z powodu sytuacji epidemicznej festiwal odbył się w wąskim kole. W festiwalu brały udział zespoły “Łanowiczanie” i “Jarzębina”, młodzieżowy zespół “Stokrotki” i dzieci z początkowej szkoły z polskim językiem nauczania w Łanowicach. Swoją obecnością zaszczycili nas: konsul RP we Lwowie p. Irena Nagórska, delegacja zarządu TKPZL z Sambora, Radny lwowskiego obwodu W. Kożydło, zastępca przewodniczącego Samborskiej Rejonowej Rady A. Bobak, wójt Gminy Biskowice, W. Andruszczenko, miejscowi radni z Gminy Biskowice, Sołtysi wsi Łanowice, Maksymowice, Wykoty. Po krótkim koncercie na wszystkich gości oraz wszystkich obecnych czekał ciepły poczęstunek tradycyjnej polskiej kuchni, bigos, żurek, kiełbaski z grilla, ziemniaki smażone z mięsem, a także różne ciasta, słodycze i owoce dla dzieci.

Wydarzenie zostało sfinansowane w ramach projektu  „Wielka polska rodzina”  realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.