Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 i zawody żeglarstwa w Chersoniu

19 września 2020 roku Chersońskie obwodowe towarzystwo «Polonia» razem z Federacją żeglarstwa przeprowadzili 10 jubileuszowe zawody z żeglarstwa,  poświęcone pamięci wybitnego polskiego bohatera generała Mariusza Zaruskiego. W 2011 roku puchar na cześć tego wydarzenia przekazał “Polonii” Prezydent Polski.  Ten sport łączy zespoły z Chersonia, Mikołajowa, Nowej Kachowki, Oleszek i Energodaru. Polskie towarzystwo przygotowało wspaniały koncert. To wydarzenie otworzyła Generalny konsul RP Katarzyna Sołek.

Chersońskie obwodowe towarzystwo «Polonia» jest wspierane przez Fundację Wolność  i Demokracja w ramach projektu  „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Autor: Wiktoria Zacharczenko