Rozpoczęcie roku szkolnego w szkole sobotnio-niedzielnej przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. Wł. Reymonta w Równem.

W tym roku szkolnym 2020/21 zajęcia w szkole sobotnio-niedzielnej w Towarzystwie Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. Wł. St. Reymonta w Równem rozpoczęły się od przygotowania słuchaczy do Narodowego Czytania “Balladyny” Juliusza Słowackiego. Pierwsze spotkania odbyły się zdalnie  3, 4 września od przesłania słuchaczom fragmentów utworu. Następnie odbyły się dwie próby głośnego czytania na żywo z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Następnie kolejne zajęcia w grupach zgodnie z zaproponowanym planem odbyły się 8,10,14 września w siedzibie Towarzystwa.

Wystąpienie uczestników w Narodowym Czytaniu fragmentów “Balladyny” odbyło się w środę 9 września 2020 r. w godzinach wieczornych od 17.00 – 18.30 w parku Tarasa Szewczenki na scenie  Teatru Letniego w Równem.

Spodziewamy się że długo wyczekiwany powrót do szkoły będzie czasem owocnej nauki i pracy.

Zajęcia odbywają  się w trybie stacjonarnym.

Szkoła sobotnio-niedzielna w Towarzystwie Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. Wł. St. Reymonta w  Równem bierze udział w projekcie „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie” realizowanym przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Autor: Władysław Bagiński