Rozpoczęcie roku szkolnego w szkole sobotnio-niedzielnej przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. Wł. Reymonta w Równem.

W tym roku szkolnym 2020/21 zajęcia w szkole sobotnio-niedzielnej w Towarzystwie Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. Wł. St. Reymonta w Równem rozpoczęły się od przygotowania słuchaczy do Narodowego Czytania “Balladyny” Juliusza Słowackiego. Pierwsze spotkania odbyły się zdalnie  3, 4 września od przesłania słuchaczom [...]
Czytaj więcej
Skip to content