V turnus “Warszawskiego lata z Polską”

W dniach 9-18 sierpnia na zaproszenie Fundacji Wolność i Demokracja przyjechała kolejna 44 osobowa grupa dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z Ukrainy. Tym razem w ramach projektu „Wyjazd Edukacyjny Dzieci i Młodzieży Polskiego Pochodzenia ze Wschodu do Polski – Warszawskie Lato z Polską” współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej mieliśmy zaszczyt gościć najzdolniejszych uczniów szkół sobotnich z Czerniowiec, Starożyńca, Szkła, Nowojaworowska, Jaworowa, Czerwonogradu, Beresteczka, Użhorodu, Peredwiria, Staryków. Młodzi Polacy z Kresów mieli okazję do podwyższenia swoich kompetencji językowych poprzez kontakt w ramach zabawy i nauki ze swoimi rówieśnikami z Polski –uczestnikami programu Lato w Mieście miasta st. Warszawy realizowanym w Szkole Podstawowej nr 267 przy ul. Braci Załuskich 1 w dzielnicy Żoliborz. Dzieci miały okazję pogłębić swoją wiedzę z historii i kultury polskiej podczas żywej lekcji historii oraz odwiedzając muzea, zabytki, instytucje nauki, kultury i sportu. Niezapomniane wrażenia pozostały po wycieczce do Kazimierza Dolnego. Ważnym elementem wyjazdu edukacyjnego był udział w warsztatach integracyjno-rozwojowych i warsztatach obywatelskich, podczas których dzieci mogły nie tylko rozwijać kompetencje miękkie i odkryć swoje talenty, ale poznać zasady ordynacji wyborczej, a w ramach gry edukacyjnej wziąć udział w  symulacji wyborów samorządowych ucząc się przy tym zasad funkcjonowania demokracji. Wizyta w Sejmie RP , Urzędzie Dzielnicy Żoliborz miasta stołecznego Warszawy oraz spotkanie z burmistrzem Śródmieścia stała się zachętą do aktywnej postawy obywatelskiej i społecznej.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10DSC_3710 11


Projekt „Wyjazd Edukacyjny Dzieci i Młodzieży Polskiego Pochodzenia ze Wschodu do Polski – Warszawskie Lato z Polską” jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP w ramach konkursu „Wspieranie oświaty polonijnej z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży”.

MEN małe