VI Ogólnoukraińskie Dyktando „Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy… po polsku” 18-19 maja 2019 r. – adresy placówek

VI Ogólnoukraińskie Dyktando z Języka Polskiego „Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy… po polsku” odbędzie się w 12 miejscach na Ukrainie.
Zapraszamy do rejestracji poprzez przesłanie zgłoszenia na adres e-mail organizatorów lokalnych.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 13 maja 2019 roku. 

Poniżej podajemy adresy placówek, w których odbędą się dyktanda:

Miejscowość Adres Data Organizator lokalny
Charków Charkowski Narodowy Uniwersytet Techniczny Gospodarstwa Rolniczego im. Piotra Wasyłenko
ul. Ałczewskich 44
18.05.2019 Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Charkowie
Chmielnicki  

ul. Instytucka 11,  kampus 4

 

18.05.2019 Polska Szkoła Sobotnia przy Chmielnickim Oddziale Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie
Czerniowce Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowicza
korpus nr 14, aud. nr 24, 37, 38 (1. piętro)  Wydział Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych
ul. Katedralna 2
18.05.2019 Czerniowieckie Obwodowe Towarzystwo Kultury Polskiej
im. Adama Mickiewicza
Kijów Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy
– Politechnika Kijowska im. Igora Sikorskiego
prosp. Peremohy 37, budynek (korpus) 1.
Duże audytorium fizyki
18.05.2019 Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie, Dom Polski w Kijowie
Kropywnycki Gmach Uniwersytetu Pedagogicznego
ul. Szewczenki 1
Audytorium 506
18.05.2019 Stowarzyszenie Polonia
im. Karola Szymanowskiego
w Kropywnyckim
Lwów Lwowski Uniwersytet Narodowy
im. Iwana Franki
ul. Uniwersytecka 1, sala 311
18.05.2019 Organizacja Obywatelska Związek Polaków „Orzeł Biały”
Równe Uniwersytet „Wodnik”
ul. Czarnowola 49
kampus nr 6, sala nr 673
18.05.2019 Ukraińsko-Polski Sojusz
im. Tomasza Padury w Równem
Winnica Uniwersytet Techniczny
ul. Chmielnickie Szose 95
korp. 1 aula 11
18.05.2019 Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia” w Winnicy
Żytomierz Żytomierski Narodowy Uniwersytet Agroekologiczny
ul. Bulwar Stary 7
sala nr 111
18.05.2019 Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie
Odessa Państwowy Uniwersytet Politechniczny
Gmach Główny
Prospekt Szewczenki 1
19.05.2019 Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza
w Odessie
Dniepr Biblioteka Narodowego Uniwersytetu Technicznego „Politechnika Dniprowska”
al. D. Jawornickiego 19
gmach, pokój 3
18.05.2019 Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Polonistów
„Pierwszy Krok ”
Dniepr Dnipropetrowska Biblioteka Obwodowa
pr. Dmytra Jawornickiego 18
18.05.2019 Ośrodek Kultury Polskiej
im. Karola Wojtyły
Krzywy Róg ul. Kostenko 23 18.05.2019 Związek Polaków „Ojczyzna”

Ewentualne pytania prosimy kierować na adresy e-mailowe organizatorów lokalnych lub [email protected]

Działanie objęte projektem Fundacji Wolność i Demokracja „Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” współfinansowanym w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.