VIII Ogolnoukraińskie Dyktando z Języka Polskiego “Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy… po polsku” w Chmielnickim

W dniu 25 września 2021 roku w Chmielnickim zostało przeprowadzone Ogólnoukraińskie Dyktando z Języka Polskiego „ Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy…po polsku VIII edycja.

Według listy rejestracyjnej dyktando pisało 138 uczestników z miasta Chmielnickiego i okolic, 2 osoby spóźniły się na 10 minut, wiec nie były dopuszczone do pisania (zgłosiło się 152 osoby).

Od 11-11.45 rejestracja uczestników, rozdanie kartek i długopisów, szyfrowanie kartek.

O god.11.45 uczestnicy zostali zapoznani z regulaminem, schematem organizacyjnym i kryteriami oceniania dyktanda.

O god. 12.00 – 13.00 zostało odczytane i napisane dyktando.

Od god. 13.30- 15.30 uczestnikom zaproponowano oglądanie filmu, obejrzenie wystawy i poczęstunek.

O god. 15.30 – 16.30 uczestnicy zostali zapoznani z wynikami oraz wglądem w swoje prace pisemne, konsultacje z członkami komisji oraz wręczenie nagród.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Projekt „Biało-czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie.”