W Biskowicach odbyło się VII Ogólnoukraińskie Dyktando Języka Polskiego

Z inicjatywy fundacji Wolność i Demokracja w dn. 08.10.2020 r. przy Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, oddział w Łanowicach zostało zorganizowane VII Ogólnoukraińskie Dyktando z Języka Polskiego ,, Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy… po polsku” organizowane w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Konkurs w wersji stacjonarnej odbył się w sobotnio-niedzielnej szkole w Biskowicach. Ze względów epidemiologicznych i organizacyjnych liczba uczestników biorących udział w dyktandzie została ograniczona do 26 osób. W dyktandzie brali udział uczniowie ze szkoły sobotnio – niedzielnej przy TKPZL w Biskowicach i Wojutyczach, i z Łanowicach
Treść dyktanda, zgodnie z wymogami regulaminu, dyktowała Anna Solis, nauczycielka języka polskiego, skierowana do nauki języka polskiego przy TKPZL przez ORPEG. Po zakończeniu pisania dyktanda komisja w składzie :
Przewodniczący : Walery Tracz, prezes TKPZL oddział w Łanowicach,
Członkowie komisji: Anna Solis, nauczyciel ORPEG,
Maria Strogusz, dyrektor szkoły w Łanowicach,
Sekretarz komisji : Maria Tracz, członek TKPZL.
sprawdziła wszystkie dyktanda i ustaliła werdykt:
Tytuł Mistrza Języka Polskiego na Ukrainie otrzymała Marta Krawczyszyn,
Tytuł I Wicemistrza otrzymała Maria Staszczyszyn,
Tytuł II Wicemistrza otrzymała Krystyna Fijałko,
Tytuł Najmłodszego Uczestnika otrzymała Dominika Kostuś,
Tytuł Najstarszego Uczestnika otrzymała Maria Tempińska .
Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy Uczestnika Konkursu.
Uczniowie w czasie sprawdzania przez komisję dyktanda uczestniczyli w poczęstunku przygotowanym przez TKPZL. Na koniec odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów wszystkim uczestnikom konkursu.
Autor: Prezes TKPZL w Łanowicach
Walery Tracz