W dawnym Płoskirowie upamiętniono 155. rocznicę wybuchu powstania styczniowego

Przedstawiciele polskich organizacji, działających w obwodzie chmielnickim, zorganizowali 21 stycznia w Chmielnickiej Bibliotece Obwodowej obchody 155. rocznicy powstania styczniowego.

W trakcie spotkania z udziałem znanych podolskich naukowców można było posłuchać wykładów na temat dziejów największego polskiego zrywu niepodległościowego oraz zobaczyć na zdjęciach jak wyglądają pomniki postawione ku czci powstańców na Podolu i Wołyniu.
Słowo powitalne oraz krótką informację o działalności Tymczasowego Rządu Narodowego, czyli naczelnego organu władz powstania styczniowego, wygłosił Franciszek Miciński. Wykładowca w liceum im. Artema Mazura Walerij Kundelski opowiedział o kampanii gen. brygady Edmunda Różyckiego, dowódcy powstania na Rusi, który na czele Jazdy Wołyńskiej zdołał się przedrzeć z Żytomierza przez Lubar na teren zaboru austriackiego. Doktor nauk historycznych Borys Kuzyna przedstawił największe bitwy, jakie stoczyli powstańcy na Podolu i Wołyniu, m.in. w okolicach wsi Salicha i Mińkowce.
W części artystycznej uroczystości studentka liceum muzycznego im. Juliusza Zaremby Julia Suruszkina recytowała wiersze Juliusza Słowackiego. Zabrzmiały pieśni patriotyczne, m.in. żołnierska z czasów I wojny światowej „Rozkwitały pąki białych róż”, hymn Jana Kasprowicza „Święty Boże, Święty Mocny!” i „Polonez”. Chwilą ciszy upamiętniono powstańców poległych pod Salichą oraz Mińkowcami.

Franciszek Miciński