W Dnieprze zrealizowano projekt „Polska już blisko”

08

Młodzi liderzy z Ośrodka Kultury Polskiej im. Karola Wojtyły przeprowadzili warsztaty dla animatorów środowisk polskich za granicą.

19 września w szkole nr 91 wykład z historii Polski zatytułowany „Wybitni Polacy” przygotował i wygłosił Andrzej Skórski. Szkoła otrzymała w darze książki „Na pograniczach kultur”, „Wrzesień pułkownika Maczka”. 20 września w Regionalnej Uniwersalnej Bibliotece Naukowej odbył się wykład, który poprowadziła Nina Filippowicz pod kierunkiem Daryny Migdał. 21 września Daryna Migdał i Olena Kozarewska przygotowały i wygłosiły wykład z historii Polski: „Powstanie warszawskie”. 23 września w szkole nr 121 Andrzej Skórski poprowadził zabawy integracyjne. 25.09 nad brzegiem Dniepru młodzi liderzy zaprezentowali polską kuchnię. Wszyscy razem gotowali czerwony barszcz.
Warsztaty „Polska już blisko” odbyły się w ramach realizacji projektu „Ja – Lider” prowadzonego przez Fundację Wolność i Demokracja.

Daryna Migdał

00901 02
03 04 05 06 07 08 09 10 11 dnipro


Projekt „Ja – Lider. Obóz edukacyjny dla animatorów środowisk polskich za granicą” jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP w ramach konkursu
„Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej
oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”.MEN małe