W Iwano-Frankiwsku polskiego uczy Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku prowadzi szkołę języka polskiego. Uczniowie uczą się polskiego (gramatyki, ortografii i fonetyki) na poziomach od A1 do C1, a także zdobywają wiedzę z zakresu geografii, historii i kultury Polski.

Prócz regularnych zajęć słuchacze szkoły biorą udział w organizowanych przez Centrum wydarzeniach kulturalnych i projektach. W tym roku były to Dni Kultury Polskiej w Iwano-Frankiwsku, spotkania edukacyjne „Stolice Polski ” i „Tradycje okresu Zmartwychwstania Pańskiego”, spotkanie z cyklu „Owszem Polska” – tajemnice polskiej kuchni”, warsztaty historyczne „Najciekawsze karty życiorysu Jana Matejki” oraz wyjazd edukacyjny „W góry z polskim na wesoło”.

Uczęszczający na lekcje języka polskiego brali również udział w konkursach krajoznawczych oraz recytatorskich.

Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania szkół społecznych na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja, dofinansowany przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki.