W jedności siła

[one_half]
W jedności siła. Współpraca polsko-ukraińska w przełomowych momentach historii i współczesności.

Projekt “W jedności siła. Współpraca polsko-ukraińska w przełomowych momentach historii i współczesności” przewiduje organizację dwóch konferencji poświęconych relacjom ukraińsko-polskim w różnych dziedzinach życia społecznego Polski i Ukrainy. Tematyka tych spotkań ma skupiać się na współpracy między narodami Ukrainy i Polski. Jedna konferencja odbędzie się na Ukrainie zachodniej: w Jaremczu , druga w Żytomierzu.

Zamierzonym celem jest popularyzowanie wiedzy o pozytywnych rozdziałach historii stosunków polsko-ukraińskich, które łagodziły napięcia miedzy naszymi narodami. Ponadto projekt wpłynie na utrwalanie pozytywnego wizerunku Polski i polskich placówek kulturalnych i naukowych. Przyczyni się do rozwoju i poznania wiedzy o współpracy transgranicznej.

Edycja zaplanowana w Jaremczu na rok 2014 odbędzie się po raz siódmy. Konferencje te są najważniejszym wydarzeniem popularyzującym wiedzę o stosunkach polsko-ukraińskich. Jest to działanie skierowane głównie do środowisk akademickich, ale jego znaczenie nie ogranicza się tylko do funkcji sympozjum naukowego. Obwód iwano-frankowski, gdzie odbywa się rokrocznie konferencja ma znakomite stosunki z instytucjami z Polski.

Konferencja w Żytomierzu jest istotna między innymi ze względu na fakt, że obwód żytomierski jest miejscem, gdzie mieszka najwięcej Polaków na Ukrainie. Według ostatniego spisu z 2001 roku mieszka tam 49 tysięcy Polaków (http://2001.ukrcensus.gov.ua). Kilkukrotnie odbywały się tam sympozja naukowe poświęcone wspólnym kartom historii Polaków i Ukraińców. Jest to tradycja warta podtrzymywania, ze względu na liczebność Polaków Żytomierszczyzny, istniejące już kontakty naukowe z innymi ośrodkami.

Grupa docelowa projektu: Specjaliści w zakresie stosunków polsko-ukraińskich (wykładowcy akademiccy, działacze społeczni, przedstawiciele resortu spraw zagranicznych Ukrainy, dziennikarze. W działaniu 1 będzie zaproszonych 80 uczestników. W działaniu 2 przewidywanych jest 36 osób. Przedział wiekowy jest rozpięty od 20 do 60 roku życia. Miejscem zamieszkania jest Ukraina. Wiedza zawarta w referatach będzie przekazywana studentom i uczniom przez pracowników dydaktycznych uczelni wyższych (wiek 19 – 26, w Polsce i na Ukrainie)

Zakładane efekty projektu:

  • Zwiększenie zainteresowania problematyką historycznych stosunków polsko – ukraińskich wśród pracowników uniwersyteckich, autorytetów życia społeczno-naukowego;
  • Zwiększenie zainteresowania współczesnymi realiami stosunków polsko – ukraińskich oraz budowanie zaplecza intelektualnego promującego Polskę na Ukrainie;
  • Nawiązanie trwałych stosunków na poziomie uczestników konferencji
    i sympozjów.
  • Promocja polskiego dorobku intelektualnego na Ukrainie.

Czas trwania: 1.03.2014 r. do 31.12.2014 r.
Partnerzy projektu: Kurier Galicyjski, Żytomierska Obwodowa Organizacja Młodzieżowa “Związek Szlachty Polskiej”.

logotypMSZ_Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania “Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”

 [/one_half] [one_half last=last] [widgets_on_pages id=”strona glowna”] [/one_half]