W Kowlu odbył się VI konkurs „Życie i posługa św. Jana Pawła II”

Po raz szósty raz uczniowie Szkoły Polskiej w Kowlu spotkali się, aby rywalizować wiadomościami o wydarzeniach z życia i twórczości Karola Wojtyły – Jana Pawła II z okazji XX Dnia Papieskiego.

W tym roku Dzień Papieski nosił hasło Totus Tuus  – Cały Twój. Papież tak napisał o tym swoim zawierzenie Jezusowi przez Jego Matkę: „„O ile dawniej byłem przekonany, że Maryja prowadzi nas do Chrystusa, to w tym okresie zacząłem rozumieć, że również i Chrystus prowadzi nas do swojej Matki. Był taki moment, kiedy nawet poniekąd zakwestionowałem swoją pobożność maryjną uważając, że posiada ona w sposób przesadny pierwszeństwo przed nabożeństwem do samego Chrystusa. Muszę przyznać, że wówczas z pomocą przyszła mi książeczka św. Ludwika Marii Grignion de Montfort nosząca tytuł: „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”. W książeczce tej znalazłem poniekąd gotową odpowiedź na moje pytania. Tak, Maryja nas przybliża do Chrystusa, prowadzi nas do Niego, ale pod warunkiem, że przeżyjemy Jej tajemnicę w Chrystusie” ( W książce: „Dar i tajemnica”).

Na początku spotkania uczniowie obejrzeli film o Janie Pawle II oraz zaśpiewali jak co roku z Magdą Anioł piosenkę „Lolek”.

Następnie rozpoczęły się cztery tury pytań. Dotyczyły one życia naszego wybitnego Polaka, jego posługi jako księdza, biskupa, kardynała i papieża, książek, podróży, który odbył w ciągu swego życia, encyklik, ludzi, których spotkał w swoim życiu, rodziny, pielgrzymek, hobby.

W naszym konkursie wzięło udział pięcioro uczniów. Wygrał z największą liczbą punków uczeń III grupy Maksym Ilin, II miejsce zajęła uczennica Anna Rabczuk, a trzecie miejsce zajął Denis Dworski. Wyróżnienia otrzymali Anhelina Piweń i Wlad Piweń. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody, upominki i dyplomy z rąk prezesa TKP Anatola Herki.

 

Projekt jest finansowany z Fundacji Wolność i Niepodległość w projekcie Biało – czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie” realizowanego przez Fundację „Wolność i Demokracja”. Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

 

Wiesław Pisarski

Nauczyciel języka polskiego skierowany przez ORPEG do pracy dydaktycznej do Kowla