Dzień Papieski w Kropywnyckim – Święty Jan Paweł II – mój Wielki Rodak

W sobotę, 17 października w Szkole Sobotniej przy Stowarzyszeniu „Polonia” im. K. Szymanowskiego w Kropywnyckim odbyły się lekcji “Pielgrzym” i “Gesty papieża Jana Pawła II, które zapamiętaliśmy” w ramach projektu „Święty Jan Paweł II – mój Wielki Rodak” Fundacji Wolność i Demokracja. W niedziele natomiast  18 października w Kościele Ducha Swiętego w Kropywnyckim dorosli uczniowie Szkoly Sobotniej przy Stowarzyszeniu „Polonia” im. K. Szymanowskiego recytowały wiersze papieża Jana Pawła II, razem z parafianami śpiewały “Barkę”. Obecnych powital wikariusz o. Lukasz. Po uroczystości wszyscy zaproszeni byli na obiad. Na deser były słynne kremówki papieskie (po raz pierwszy w Kropywnyckim).

 

Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą w 2020 roku.