W Kowlu świętowano XXV-lecie powstania Towarzystwa Kultury Polskiej

W Centrum Kulturalno-Oświatowym w Kowlu 5 listopada, w niedzielę, odbyły się uroczyste obchody XXV-lecia założenia Towarzystwa Kultury Polskiej. Mottem przewodnim spotkania było hasło: „Razem jesteśmy silniejsi”.
Na początku wszyscy uczestnicy uroczystości zaśpiewali hymny polski i ukraiński. Następnie prezes TKP w Kowlu Anatolij Herka podziękował obecnym za przybycie i za trwającą od wielu lat owocną współpracę. Po nim głos zabrał konsul Rzeczpospolitej Polskiej Marcin Chruściel, który także podziękował za wieloletnią współpracę na rzecz polskiej mniejszości narodowej. Po nim wystąpił mer Kowla Igor Czajka, który również złożył podziękowania Towarzystwu. Życzył zebranym zwycięstwa w wojnie z agresorem oraz wyraził wdzięczność Polakom i Polsce jako najbliższemu sąsiadowi za pomoc w tym wyjątkowym dla Ukraińców czasie.
Prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki Nina Poremska także podziękowała za 25-letnie współdziałanie oraz odczytała list i życzenia od prezes FOPNU Elżbiety Korowieckiej.
Towarzystwo otrzymało również życzenia od Jarosława Góreckiego, dyrektora Centrum Dialogu w Kostiuchnówce, i od Stowarzyszenia Miłośników Wołynia i Polesia im. Wincentego Pola z Chełma (Polska).
Po przemówieniach nastąpiła część artystyczna, podczas której członkowie Towarzystwa i uczniowie Szkoły Polskiej wystąpili z programem muzyczno-słownym. Goście mogli wysłuchać pięknego poloneza a-moll „Pożegnanie Ojczyzny” Michała Kleofasa Ogińskiego i preludium e-moll op. 28 nr 4 Fryderyka Chopina. Na scenie zabrzmiały pieśni i wiersze patriotyczne, które wyrażały tęsknotę i miłość do ojczyzny.
Obecni obejrzeli film opowiadający o Towarzystwie Kultury Polskiej w Kowlu od roku 1998 do dziś oraz dwa filmiki – podziękowania od absolwentów Szkoły Polskiej. Uczennice zaśpiewały także patriotyczne pieśni ukraińskie jako podziękowanie dla żołnierzy walczących na froncie z wrogiem, który zaatakował Ukrainę. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali ulotkę opisująca historię kowelskiego Towarzystwa zawierającą zdjęcia z różnych lat.
Po części artystycznej nastąpiło wręczenie podziękowań i upominków gościom i najstarszym członkom Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu. Anatol Herka podziękował wszystkim, którzy pomogli przy przygotowaniu uroczystości, nauczycielom, uczniom, rodzicom, członkom Towarzystwa, prowadzącym uroczystość, występującym na scenie, śpiewającym i recytującym wiersze.
Następnie przyszedł czas na posiłek i rozmowy o trudnym czasie, który przechodzi Ukraina, o wspólnych projektach i wspominanie tych, którzy już odeszli. Wszyscy życzyli sobie zwycięstwa i nastania czasu pokoju, powtarzając hasło uroczystości: „Razem jesteśmy silniejsi”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023.

Wiesław Pisarski, nauczyciel języka polskiego skierowany do Kowla przez ORPEG