W Winnicy odbyły się warsztaty dla polonistów

W dniach 26-28 sierpnia w Winnicy odbywały się warsztaty dla nauczycieli języka polskiego ze wszystkich zakątków obwodu winnickiego. Ich celem było przekazanie nowej wiedzy i podniesienie poziomu nauczania języka polskiego, literatury oraz historii.

Dla wszystkich 27 uczestniczek i uczestników szkolenia – nauczycieli m.in. z Baru, Daszowa, Chmielnika, Krzyżopola, Kopajgorodu, Winnicy – nie były to tylko zwykłe zajęcia. Warsztaty stworzyły im bowiem możliwość nauczenia się pracy w zespole oraz zdobycia cennego doświadczenia, które będą mogli wykorzystać już za kilka dni – w nadchodzącym właśnie nowym roku szkolnym.
Na inauguracji warsztatów byli obecni wicekonsul RP w Winnicy Alicja Zyguła, prorektor winnickiego Instytutu Kształcenia Podyplomowego Helena Gerasimowa, metodyczka z IKP Łarysa Kowalenko oraz prezes Stowarzyszenia „Kresowiacy” Jerzy Wójcicki.
Alicja Zyguła życzyła polonistom, by ich uczniowie nauczyli się pięknej polszczyzny i bez problemu mogli recytować wiersze znanych polskich poetów, choćby urodzonego pod Winnicą Jana Brzechwy, autora m.in. trudnej do wymówienia dla nie-Polaków frazy „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie”.
Szkoleniowcami specjalnymi na winnickich warsztatach były doświadczone trenerki z Białegostoku Anna Kietlińska, Maria Wolańska oraz polonistka skierowana do Winnicy przez ORPEG Lidia Paulukiewicz. Panie przedstawiły ciekawe tematy do opracowania, podkreślając szczególne znaczenie dobrej komunikacji z uczniem. Poloniści pochylali się m.in. nad metodyką pracy z tekstem poetyckim, grami dydaktycznymi na lekcjach języka polskiego i literatury, metodami aktywizującymi na lekcjach języka polskiego, korespondencją sztuk na lekcjach języka polskiego, sztuką teatralną, konstruowaniem tekstu sprawdzającego wiedzę gramatyczną uczniów i innymi ważnymi tematami.
Jerzy Wójcicki opowiedział o polskich zabytkach na Podolu i o wybitnych Polakach, którzy urodzili się na terenie obwodu winnickiego (m.in. Paderewski, Szczeniowski, Brzechwa, Padura) oraz podkreślił szczególne znaczenie byłej Bracławszczyzny, na obszarze której leży obwód winnicki, dla historii I Rzeczypospolitej.
Warsztaty w oddzielnych grupach poprowadziły miejscowe trenerki Łarysa Kowalenko, Lena Semenową oraz Łarysa Andronik.
Dla polonistów przygotowano mnóstwo ciekawych zadań, jak np. układanie wiersza Wisławy Szymborskiej z pojedynczych wersów umieszczonych na oddzielnych paskach papieru. Nawet nie znając tekstu, nauczyciele w oparciu o rymy i treść bardzo szybko wykonali to polecenie. W jednym dniu podzielono ich na pary, które miały za zadanie odtworzyć scenkę teatralną. Odbył się również konkurs wiedzy o teatrze i literaturze. Po podsumowaniu wyników warsztatów teatralnych uczestnicy otrzymali prezenty od prowadzącej Lidii Paulukiewicz.
Jednym z ciekawszych zajęć było oglądanie filmu „Imagine” w reżyserii Andrzeja Jakimowskiego oraz jego analiza w następnym dniu.
Po zaliczeniu wszystkich punktów programu szkoleniowego uczestniczki i uczestnicy warsztatów polonistycznych otrzymali piękne dyplomy z podpisami trenerów oraz prezesa Fundacji Wolność i Demokracja Roberta Czyżewskiego. Warsztaty były dla nich prawdziwym źródłem wiedzy i inspiracji i pozwoliły im zyskać szerszą perspektywę.
Nauczyciele byli zakwaterowani w komfortowym hotelu Zatyszok. W przerwach między zajęciami, w tzw. coffee breaks, dzielili się wrażeniami, na obiady chodzili do kafejki Kalina nieopodal kościoła kapucynów, wieczorami zaś poznawali miasto. W ostatnim dniu warsztatów po Winnicy oprowadził ich najlepszy przewodnik wycieczek Oleksander Fedoryszen. Opowiedział im o „trzech Winnicach”: tzw. litewskiej, ostrogskiej i polskiej, z placem Rynkowym na prawym brzegu Bohu.
Warsztaty polonistyczne w Winnicy zostały zorganizowane przez Fundację Wolność i Demokracja przy współpracy z winnickim Instytutem Kształcenia Podyplomowego, Stowarzyszeniem „Kresowiacy” i Konsulatem Generalnym RP w Winnicy. Głównym patronem szkoleń było polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Daria Yakymenko, Słowo Polskie

2908_warsztaty-3 2908_warsztaty-4 2908_warsztaty-7 2908_warsztaty-9 2908_warsztaty-11 2908_warsztaty-13 2908_warsztaty-14 2908_warsztaty-15 2908_warsztaty-20 2908_warsztaty-27 2908_warsztaty-35