Walny zjazd członków Federacji Mediów Polskich na Wschodzie


26 września w Belwederze odbył się doroczny zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, w którym wzięli udział polscy dziennikarze z Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy. W trakcie obrad wybrano nowego prezesa, Andrzeja Pisalnika i uchwalono trzy ważne uchwały.

Przedstawiciele redakcji polskich gazet, portali, programów radiowych i telewizyjnych spotkali się, by debatować o przyszłości polskiej kultury na Wschodzie, o przyszłości, szansach i zagrożeniach reprezentowanych przez nich mediów. Spotkanie uświetnili swoją obecnością ministrowie: Adam Kwiatkowski, Jan Dziedziczak i Michał Dworczyk oraz senator Artur Warzocha.
Zjazd rozpoczął się mszą świętą, którą w kaplicy prezydenckiej odprawił ks. Leszek Kryża, dyrektor biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski.
– Jesteście odpowiedzialnymi szafarzami słowa i służycie słowu poprzez zaangażowanie w media – powiedział w homilii. Kaznodzieja zaznaczył, że fundamentem wszelkiego słowa jest Słowo Boże, gdyż ma moc sprawczą i poprzez nie Bóg stwarza świat. Zaznaczył, że również ludzkie słowo ma swoją siłę. – Słowo człowieka może drugiego człowieka podnieść, ale i poniżyć, może być źródłem radości, ale może też być przyczyną smutku. Dlatego tak ważne jest, byśmy to nasze codzienne słowo pielęgnowali i przekazywali innym w jak najlepszym wydaniu. Żeby były to słowa, które niosą wartość i podnoszą, informują, uczą i wskazują drogę. Tego wam życzę i o to się szczerze modlę – powiedział ks. Leszek Kryża.
Walne zebranie otworzył minister Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, który przywitał zebranych w imieniu gospodarza, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy: – Prezydent Andrzej Duda od początku prezydentury mówił, i te słowa realizuje, że wszyscy Polacy, bez względu na to, gdzie mieszkają, są jedną wspólnotą i że ci, którzy mieszkają za granicą, są dla Pana Prezydenta bardzo ważni, w sposób szczególny zaś ci którzy mieszkają na wschodzie. Cieszę się, że będę mógł dzisiaj wysłuchać państwa głosu, usłyszeć o waszych problemach i waszych osiągnięciach. Jest to też moment, żeby Państwu podziękować za waszą codzienną pracę, bo często za tę pracę spotykają was nie tylko zaszczyty, ale i nieprzyjemności, oraz podziękować za to, że służycie Polakom tam na wschodzie.

Za: „Kurier Galicyjski”

Zjazd został zorganizowany przez Fundację Wolność i Demokracja oraz Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” przy wsparciu Senatu RP.

Fot. Maria Basza, Konstanty Czawaga