Ruszyły zapisy na konferencję geostrategiczną „Pol + Mashreq”

21 października bieżącego roku w Pałacu Raczyńskich (AGAD) przy ulicy Długiej 7 odbędzie się najnowsze, bezprecedensowe wydarzenie organizowane przez Fundację Wolność i Demokracja.

Pol + Mashreq Conference, czyli połączenie historii, ekonomii, geostrategii i międzynarodowej introspekcji społecznej. Cele są dwa:

  1. zbadanie historycznych fundamentów bieżących stosunków polsko-egipskich, a także podjęcie działań analitycznych zmierzających ku wzmocnieniu obecnej współpracy Rzeczypospolitej Polskiej i Arabskiej Republiki Egiptu;
  2. zaznajomienie samorządów terytorialnych z korzyściami płynącymi z aktywności polskiej polityki zagranicznej w wymiarze samorządowym i obywatelskim.

Zapraszamy:

  • przedstawicieli samorządów terytorialnych;
  • ekspertów handlu międzynarodowego, energetyki, bankowości (również muzułmańskiej);
  • przemysłowców, ekonomistów i przedsiębiorców;
  • dyplomatów;
  • orientalistów, badaczy stosunków międzynarodowych, politologów;
  • środowiska akademickie.

Swój udział można zarejestrować na: www.pol-mashreq.com


Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent
„Wymiar samorządowy i obywatelski polskiej polityki zagranicznej”