Polacy z Dniepra w Twierdzy Kudak

24 września uczniowie Sobotniej Szkoły Języka Polskiego przy Ośrodku Kultury Polskiej im. Karola Wojtyły w Dnieprze oraz członkowie organizacji wzięli udział w wyjazdowej lekcji historii. Lekcję przygotował i przeprowadził Paweł Skórski.
Uczestnicy wycieczki  zwiedzili polską twierdzę Kudak we wsi Stare Kodaki. Wysłuchali opowieści o jej historii oraz o znaczeniu pamięci Polaków, którzy na zawsze pozostali w tej ziemi. Grupa zwiedziła także Muzeum Historyczne wsi Stare Kodaki.
Wycieczkę zakończono akcją sprzątania ruin twierdzy i należącego do niej starego cmentarza.