400 lat historii miasteczka Sławuta

W dniach 21-23 września Sławuta obchodziła jubileusz 400-lecia.

W święcie swojej małej ojczyzny wzięli udział także członkowie miejscowego Związku Polaków. Zorganizowali rozmaite konkursy, gry i zabawy, składali najserdeczniejsze życzenia, a na koniec częstowali urodzinowym tortem, piernikami w kształcie serduszek i innymi słodyczami.

Dla uczniów szkoły sobotniej przygotowano konkurs plastyczny pt. „Moje miasto – moja duma”, którego celem było kształtowanie wśród jego uczestników emocjonalnego stosunku do miejsca, w którym żyją i się wychowują, pogłębienie poczucia tożsamości regionalnej. Za udział w konkursie wszyscy otrzymali w nagrodę farby, kredki i dyplomy.

Świętowanie 400-lecia Sławuty nie odbyło się bez honorowych gości! Polska delegacja z partnerskiego miasta Lubartowa, która uczestniczyła w obchodach Dni Miasta, spotkała się z mieszkającymi tutaj rodakami. Spotkanie odbyło się w siedzibie sławuckiego Związku Polaków. Gości powitali uczniowie polskiej szkoły sobotniej: Julia Mogyrczuk, Karolina Opanasiuk, Olena Semeniuk i Alina Tomczakowska, które recytowały w języku polskim wiersze o swoim rodzinnym mieście. (Opiekę merytoryczną nad nimi sprawuje nauczycielka języka polskiego Barbara Burska.) Maria Kowalczuk opowiedziała o działalności polskiej szkoły oraz o owocnej współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja.

Z okazji dnia miasta na ręce prezesa Związku Polaków przekazano prezenty dla organizacji.

Julia Opanasiuk, Związek Polaków na Ukrainie, Oddział w Sławucie, 26.09.2017 r.