Warsztaty Choreograficzne Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca w Hamburgu

24 i 25 lutego br.  w Polskiej Macierzy Szkolnej w Hamburgu odbyły się warsztaty choreograficzne dla funkcjonującego przy szkole Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca w Hamburgu, opracowane przez wykwalifikowanych nauczycieli tańca z Radomia, panią Monikę i Cezarego Gruszków ze Szkoły Tańca CMG Radom. Układ taneczny został przygotowany specjalnie na potrzeby naszych uczniów, tworzących ludowy zespół taneczny.

Proboszcz tutejszej Parafii Niemieckiej udostępnił nam salę, zaś mamy zadbały o obfity bufet. Niektóre z obecnych mam mogły wziąć udział w rozgrzewce na początku warsztatów, co spotkało się z wielkim entuzjazmem.

Warsztaty choreograficzne powinny stanowić nieodłączny element życia zespołu tanecznego, który ma ambicję kształtowania własnego oblicza artystycznego. Również dla naszych uczniów – młodych tancerzy, kilka godzin ćwiczeń dynamicznych i ciekawych układów choreograficznych okazało się nie tylko pięknym i fascynującym przeżyciem, ale także tanecznym doświadczeniem.

Dwa dni intensywnej pracy nie były łatwe z punktu widzenia kondycji młodych tancerzy, choć tylko dzięki urozmaiconemu treningowi udało się wyćwiczyć pełną – nową i ciekawą –  choreografię.

Dzieci ujawniły podczas warsztatów swoje talenty, które teraz będziemy musieli rozwijać podczas regularnych prób.

Działania projektowane miały na celu wyćwiczenie elementów i figur polskiego tańca ludowego, opracowanie indywidualnej choreografii do konkretnej muzyki „Krakowiaka” tj. cwał, krok w przód z podskokiem, hołubce, kroki krzesane, itd.

To przedsięwzięcie zostało w pełni zrealizowane i było bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju zespołu.

Bez poszukiwania nowych dróg, środków ekspresji, taniec byłby sztuką mało interesującą, pozbawioną niespodzianek i wyzwań. Zespół taneczny, niezależnie od znanego już repertuaru, powinien być więc kreatywny, szukać własnych rozwiązań artystycznych. Stąd też cel warsztatów choreograficznych dla Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca w Hamburgu.

Polska Macierz Szkolna w Hamburgu jest wspierana przez Fundację Wolność i Demokracja.