Warsztaty dla nauczycieli języka polskiego na Białorusi

Grodno_Warsztaty_Anna_Kietlinska_Andzelika_Borys2-480x324

W dniach 27-28 czerwca 28 pedagogów z polskich ośrodków edukacyjnych działających na terenie Białorusi wzięło udział w warsztatach metodycznych inaugurujących cykl szkoleń dla nauczycieli języka polskiego, który zakończy się wizytą studyjną w Warszawie.
Koordynatorem warsztatów jest przewodnicząca Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys, a głównymi trenerkami są dwie doświadczone polonistki z Białegostoku: Anna Kietlińska, będąca także prezesem Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, oraz Katarzyna Słowikowska, wicedyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku.
W inaugurujących cykl szkoleń warsztatach wzięli udział nauczyciele języka polskiego z Grodzieńszczyzny, obwodów mińskiego i brzeskiego oraz z Mohylewa.
Warsztaty metodyczne dla nauczycieli są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej RP za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Źródło: Znadniemna.pl

Przeczytaj cały artykuł o warsztatach

Grodno_Warsztaty_Anna_Kietlinska_grupa1-480x330 Grodno_Warsztaty_Anna_Kietlinska_grupa-480x318 Grodno_Warsztaty_Katarzyna_Slowikowska_grupa1-480x327 Grodno_Warsztaty_Katarzyna_Slowikowska_grupa-480x309