Warsztaty o przedsiębiorczości w warszawskim Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Jasnorzewskiej Pawlikowskiej

30 marca 2017 roku dwie klasy LXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Jasnorzewskiej Pawlikowskiej w Warszawie wzięły udział w niezmiernie interesujących warsztatach przeprowadzonych w formie zabawy edukacyjnej.

Zajęcia były częścią projektu „Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie nowoczesnej gospodarki, ekonomii i przemian społecznych” realizowanego przez Fundację WiD z Narodowym Bankiem Polskim. Wcześniej uczniowie obejrzeli prezentowaną w szkole wystawę pt. „Wiek pary, elektryczności i ekonomii. Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku”.

Uczestnicy warsztatów wcielili się w takie postacie, jak wynalazca Jan Szczepanik czy Leon Sapieha i inni inwestorzy, co pozwoliło im poprzez zabawę poznać największe osiągnięcia tych i wielu innych pionierów polskiej XIX-wiecznej przedsiębiorczości, a także zasady działania giełdy.

 W warsztatach uczestniczyło 34 uczniów liceum.


Projekt „Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie nowoczesnej gospodarki, ekonomii i przemian społecznych” jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
T
ermin realizacji projektu: 10.12.2016 – 5.05.2017