Warsztaty z przedsiębiorczości w Noworudzkiej Szkole Technicznej

28 marca 2017 roku w Noworudzkiej Szkole Technicznej odbyły się warsztaty związane z wystawą pt. „Wiek pary, elektryczności i ekonomii. Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku”. Wystawa i towarzyszące jej warsztaty zostały zorganizowane w związku z projektem realizowanym przez Fundację Wolność i Demokracja wraz z Narodowym Bankiem Polskim.

Warsztaty składały się z wykładu oraz gry edukacyjnej. Uczestniczyło w nich 36 uczniów. Zajęcia prowadzili trenerzy: historyk Janusz Maniecki i ekonomistka Magdalena Salińska. Janusz Maniecki wprowadził uczniów w temat sytuacji ziem polskich w kontekście przemian polityczno-gospodarczych końca XIX wieku. Opisał ówczesny rozwój przemysłu w Europie i Polsce oraz przybliżył nurt ekonomii klasycznej, przywołując sylwetkę Adama Smitha. Podczas wykładu wyjaśnił także założenia liberalizmu gospodarczego i protekcjonizmu.
Następnie młodzież zaproszono do gry edukacyjnej, której celem było przybliżenie postaci przedsiębiorców i ich dokonań przedstawionych na wystawie oraz przeprowadzenie symulacji giełdy kupieckiej. Młodzież miała okazję przyswoić sobie w atrakcyjny sposób zagadnienia związane ze spółkami akcyjnymi oraz giełdą.
Grę prowadził trener, wcielając się w postać Franciszka Druckiego-Lubeckiego. Wylosowani uczniowie odgrywali role: Leona Sapiehy, Ignacego Łukasiewicza, Michała Elwiro Andriollego, Jana Szczepanika, Jana Lubomirskiego i Franciszka Stefczyka. Pozostali pełnili funkcję inwestorów. Uczniowie wcielający się w postaci przedsiębiorców otrzymali eleganckie cylindry i zobowiązani zostali do przedstawienia inwestorom swoich życiorysów oraz opisania inwestycji, do której realizacji potrzebują pozyskać kapitał.
Młodzież początkowo nieśmiało przystąpiła do gry, ale z czasem nabrała większej otwartości i prezentacje przebiegały samodzielnie. Następnie przystąpiono do sprzedaży akcji inwestorom. Ta część sprawiała uczestnikom dużo radości. Po zakończeniu obrotu kapitałem przeprowadzono notowania giełdy kupieckiej.
Dzięki prezentacjom uczniów utrwalono informacje dotyczące sylwetek bohaterów wystawy oraz umożliwiono młodzieży doskonalenie umiejętności w zakresie budowania wypowiedzi i wystąpień publicznych.


Projekt „Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie nowoczesnej gospodarki, ekonomii i przemian społecznych” jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Termin realizacji projektu: 10.12.2016 – 5.05.2017