Zwycięzcy Ogólnoukraińskiej Olimpiady Języka Polskiego

Pod koniec marca w szkole w Gródku Podolskim odbył się finał III Ogólnoukraińskiej Olimpiady Języka Polskiego i Literatury.

IV – ostatni − etap Ogólnoukraińskiej Olimpiady Języka Polskiego i Literatury poprzedziły zawody na poziomie miejskim (wzięło w nich udział 2285 uczniów), rejonowym (815 uczniów) i obwodowym (286 uczniów). Ich laureaci − 31 osób z klas IX-XI z obwodów wołyńskiego, lwowskiego, chmielnickiego, winnickiego, żytomierskiego, iwano-frankiwskiego, odeskiego, rówieńskiego, dniepropietrowskiego, kirowogradzkiego, kijowskiego oraz m. Kijów – walczyli o laur zwycięstwa na poziomie ogólnoukraińskim. Olimpiadę zorganizowano w Gródku Podolskim, w Szkole Ogólnokształcącej nr 4 z polskim językiem nauczania, w dniach 26-29 marca.
Sprawdzian wiedzy podzielono na dwie tury: olimpiada języka polskiego i olimpiada literatury polskiej. Pierwsza – część pisemna − miała miejsce 27 marca, druga − dzień później. Uroczyste zamknięcie olimpiady i wręczenie nagród odbyło się 29 marca.
Oprócz testów na znajomość polszczyzny młodzież wzięła udział w imprezach rozrywkowych, zwiedzała Gródek Podolski oraz atrakcyjne historycznie miejscowości w pobliżu: Satanów i Kamieniec Podolski.
Laureatkami 1 miejsca III Ogólnoukraińskiej Olimpiady Języka i Literatury Polskiej zostały:
Ulana Pyłypenko – uczennica IX klasy Szkoły Profilowanej I-III stopnia nr 1 im. Tarasa Szewczenki w Koziatynie,
Katarzyna Wiącek – uczennica X klasy Szkoły Ogólnokształcącej I-III stopnia nr 3 z polskim językiem nauczania w Mościskach,
Natalia Korotka – uczennica X klasy Szkoły Ogólnokształcącej I-III stopnia nr 3 (klasy z polskim językiem nauczania) w Iwano-Frankiwsku,
Maryna Zamryka – uczennica XI klasy Szkoły Profilowanej I-III stopnia nr 121 w Odessie.
Wszyscy biorący udział w olimpiadzie otrzymali dyplomy uczestnictwa od Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy oraz nagrody książkowe, które ufundowało Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie. Zdobywcy 1, 2 i 3 miejsca zaś dostali nagrody ufundowane przez Konsulat Generalny RP w Winnicy i Fundację Wolność i Demokracja. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zaprosiło laureatów olimpiady na pobyt letni do Polski.
Organizatorami III Ogólnoukraińskiej Olimpiady Języka Polskiego i Literatury były: Ministerstwo Oświaty Ukrainy, Wydział Oświaty i Nauki Chmielnickiej Administracji Obwodowej, Chmielnicki Instytut Oświaty Podyplomowej i Wydział Oświaty Gródeckiej Administracji Rejonowej.
Olimpiada odbyła się przy wsparciu m.in. Ambasady RP w Kijowie, KG RP w Winnicy i Lwowie, Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów na Ukrainie i Fundacji Wolność i Demokracja.

Franciszek Miciński